TÄVLINGSINBJUDAN

Vi har glädjen att inbjuda Er kommun till hela folkets skidtillställning MELLESRTA ÖSTERBOTTENS 72:A LANDSKAPSSTAFETT Stafetten skidas 17.3.2024 i Kalajoki. Tävlingen hålls vid Kalajoki Skidstugas (Kalajoen Hiihtomaja) område, adress: Hiihtomajantie 90, 85100 Kalajoki Stafetten öppnas kl. 10.45 och startskottet skjuts kl. 11.00.

För stafettarrangemangen står Kalajoki stad och Kalajoen Junkkarit ry.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingen skidas enligt kommunindelningen från år 2000.

A. Serieindelning
1. I A-serien skidar följande 1-lag: Nykarley, Karleby, Kalajoki, Kronoby, Vetil, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Pedersöre, Himango, Reisjärvi, Sievi och Alavieska.
2. I B-serien skidar alla övriga kommuners 1- lag och 2-, 3- osv. -lag, som anmälts till tävlingen.

B. Skidteknik och etapper
1. etappen H 10 km (5 km + 5 km) K (röd)
2. etappen D 3 km (3 km) K (grön)
3. etappen H-16 3 km (3 km) K (gul)
4. etappen H 6 km (3 km +3 km) K (blå)
5. etappen H 6 km (3 km + 3 km + 3 km) F (svart)
6. etappen D 6 km (3 km + 3 km) F (lila)
7. etappen D-16 3 km (3 km) F (grå)
8. etappen H 13 km (5 km + 5 km + 3 km) F (orange)

Fyra (4) etapper skidas i klassisk teknik och fyra (4) etapper i fri teknik. Längs med skidspåren finns övervakningspunkter i enlighet med skidförbundets bestämmelser. I stafetten följs, förutom landskapsstafettreglerna, även nationella och internationella skididrottsbestämmelser. Startordning på basen av föregående års resultat. Starten sker i plogform.

C. Representationsrätt i landskapsstafetten

Huvudregel: Representationsrätten för vederbörande kommun tillkommer den skidlöpare vars boendeort från början av föregående år varit i den kommun den tävlande ställer upp för. Hemkommunens definition grundas på kommunindelningen år 2000. Den tävlandes hemkommun bestäms enligt den tävlandes mantalsskivnings- eller boendeort. I de fall där det finns flera adresser, fattas beslutet av landskapsstafettens arbetsgrupp.

Om representationsrätt tidigare beviljats åt tävlande, anhålles om representationsrätt åt denna endast om hemplatsen/boendeadressen ändras.

Tilläggsregel 1: Landskapsstafettens arbetsgrupp har rätt att, på skriftlig ansökan, som under tiden 1.-30.11 tillställts arbetsgruppen, bevilja undantag från huvudregeln om man kan påvisa att föreslagen skidlöpare bevisligen före den 1.9 flyttat till ifrågavarande kommun/stad. Ansökan riktas till Mellersta Österbottens förbunds registratur under tiden 1.-30.11. Ansökan som kommer efter denna tidpunkt behandlas inte.

Tilläggsregel 2: Representationsrätt har om så önskas tävlande, som p.g.a. studier eller annan orsak bor på en ort utanför landskapsstafettområdet. I dessa fall grundar sig representationsrätten på den s.k. fostrarförenings synpunkten: kommunen där den tävlande vuxit upp. Representationsrätten bör i dessa fall anhållas om årligen under tiden 1.-30.11. Anhållan riktas till Mellersta Österbottens förbunds registratur. Försenade ansökningar behandlas inte.

Tilläggsregel 3: Representationsrätten som gäller fall där boendeorten ändrats inom landskapsstafettområdet grundar sig i på huvudregeln samt tilläggsregel 1. Lagledaren ansvarar för att laget har representationsrätt. Ansökningsblankett bifogas.

D. Vandringspris

I landskapsstafetten tävlas om följande vandringspris:

- KESKIPOHJANMAA SKÖLDEN donerad av tidningen Keskipohjanmaa. Segrande lag i A-serien få behålla skölden ett år. Den kommun, vars lag efter 10 år erhållit mest inteckningspoäng får behålla skölden.

- KESKI-POHJANMAA SKÖLDEN donerad av Mellersta Österbottens förbund. Segrande lag i B-serien får behålla skölden ett år. Slutlig ägare till skölden blir den kommun vars lag först kommer upp till fem inteckningar.

- KPO-POKALEN donerad av Handelslaget KPO. Den kommuns 1-lag som mest stiger i placering jämfört med föregående års placering får behålla klockan ett år. Slutlig ägare till pokalen blir den kommun vars 1-lag först får 2 inteckningar.

Bifogas resultaten från 2023 års stafett.

E. Tävlingsanmälan

1. Den preliminära anmälningen skall göras senast fredagen den 12.4.2024 kl. 12.00 på adressen https://akkuna.fi/lomake/kalajoki-alustava-ilmoittautuminen. Blanketten är öppen 18.12.2023 - 12.1.2024. Anmälningen gäller lagens antal serievis. Lagens namn offentliggörs 15.1.2024 på adressen https://www.kalajoenjunkkarit.fi/

2. Den egentliga laganmälan skall göras senast måndagen 11.3.2024 kl. 12.00 på adressen https://akkuna.fi/lomake/kalajoki-joukkueiden-ilmoittautuminen. Lagens och skidåkarnas namn finns på https://www.kalajoenjunkkarit.fi/

3. I nödfall såsom vid sjukdom eller av andra jämförbara orsaker, har lagledningen möjlighet att anmäla ändringar ännu på tävlingsdagens morgon 17.3.2024 till tävlingskansliet före kl. 09.30. Blankett bifogad. Anmälan bekräftas med lagledarens eller motsvarande underskrift. Gjorda ändringar godkänns av juryn.

4. Lagledarnas möte hålls kl. 9.45 i Skidstugans kafé. Varje deltagande lag bör ha en utsedd lagledare.

5. Skidtekniksövervakare utses av landskapsstafettens tävlingsutskott

6. Juryn består av landskapsstafettens arbetsgrupp, tävlingsledare Markus Vuollet, tävlingens TD Maria Sorvisto, TD-assistent Juha Torvikoski samt skidåkarnas representant. Som juryns ordförande Heikki Haapala och sekreterare Susanne Kopsala.

F. Allmänt
- Spårkartor bifogas till tävlingsinbjudan
- Tävlingsanvisningar, områdeskarta och parkeringsanvisningar hittas på landskapsstafettens wwwsidor www.kalajoenjunkkarit.fi samt på tävlingsdagen på anslagstavlan. Följ med aktuella anvisningar på www-sidorna!
- I stafetten används elektronisk tidtagning, målgångarna videofilmas.
- Till deltagande lag sänds automatiskt:
- biljetter för tävlande 8 st/lag
- serviceansvarigas biljetter 2st/lag
- parkeringsbiljetter 2 st/lag
- Tilläggsbeställning av biljetter görs i samband med den preliminära anmälningen på adressen https://akkuna.fi/lomake/kalajoki-lipputilaus. Beställningen bör göras senast fredagen 12.1.2024 kl. 12.00. Med denna blankett beställs de extra inträdesbiljetter, som kommunen/staden behöver. Biljetter skickas automatiskt till tävlande och serviceansvariga i samband med den prelimära anmälningen till anmälarens epost.
- Matservering kl. 10 -16 vid Skidstugan. På tävlingscentrets område finns dessutom kiosker där man kan köpa bl.a. korv, semlor och kaffe. På området finns restaurang.
- De tävlandes och serviceansvarigas mat-, kaffe- och korvbiljetter beställs samtidigt med den preliminära anmälningen på adressen https://akkuna.fi/lomake/kalajoki-lipputilaus. Med denna blankett beställs matrelaterade biljetter till alla tävlanden, serviceansvariga och övriga. Beställning görs senast fredagen 12.1.2024 kl. 12.00. Extra inträdesbiljetter, matbiljetter, kaffebiljetter och korvbiljetter faktureras efter tävlingen. Oanvända biljetter kan inte returneras.
- Tävlingsnumren hämtas lagvis från tävlingskansliet. Lagledaren/serviceansvariga hämtar numren och returnerar dem efter tävlingen.
- Vallningsutrymmen finns under vallningsskyddet vid uppvärmingsområdet. På samma område finns rum för lagens egna vallningsbilar. Platsreservering i samband med anmälan senast fredagen den 12.1.2024 kl 12 på adressen https://akkuna.fi/lomake/kalajoki-lipputilaus. Kostnad 150 € vallningsplats eller bilplats.
- Som tävlandes omklädningsrum bussarna. Skidstugans tvättutrymmen kan användas av tävlanden. Bussarnas parkering finns nära tävlingscentret. Parkeringsområden: https://www.kalajoenjunkkarit.fi/
- Prisutdelningen sker utomhus vid Skidstugan ca kl. 15.00. Närmare tidtabell på webben och via högtalare på tävlingsplatsen.
- Respektive kommun ansvarar för sina skidåkares försäkringsskydd.
- Organisationskommittén fakturerar deltagarkommunerna för den traditionella annonsen i programhäftet. Annonsinnehåll: kommunens namn och vapen, pris 100 euro. Fakturering efter tävlingen.

Om stafetten inte kan genomföras p.g.a. till exempel sträng köld (-15 grader) på den egentliga tävlingsdagen flyttas den fram till reservdagen lördagen den 30.3.2024.

Förfrågningar:
Organisationskommitténs ordf. Veli-Matti Junnikkala 050 5583 252
Organisationskommitténs sekr. Juha Juola 044 4691 245
Tävlingsledare Markus Vuollet 044 0639 359
Banmästare Antti Himanka 0440 762 097
TD Maria Sorvisto 050 3522 351

Välkommen till Kalajoki!

Kalajoen Junkkarit ry

c/o Vivia Talouspalvelut Oy
Savisilta 1

84100 Ylivieska
Y-tunnus 0185922-0

Yhdistysrekisterinumero 120.904