2007

YLEISURHEILUKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 14.10.2007

PALKITTAVAT

7 v.
Susanna Juhola
Ella-Marjaana Himanka
Kerttu Rahja
Vilma Jaatinen
Juho Kerola
Taru Tiensuu
Riku Manninen
Jani Siirilä
Elias Haasiomäki
Eelis Valikainen
Veikko Haapakangas
Roosa Löf
Aino Rahja
Riina Hintsala
Riku Salo
Tuomas Törnvall
Petri Priuska

8-9 v.

Marko Kokko
Iina Kovalainen
Niina Ruhkala
Olli Untinen
Pasi Himanka
Ninni Löf
Laura Isokääntä
Aino Vuotila
Elias Räihälä
Miika Juusola
Heta Häkkilä
Sampo Lapinoja
Niko Annala
Emma Rahja
Sini Hintsala
Ville Prittinen
Henri Tiensuu
Saara Männistö
Jenni Väyrynen
Oona Heikkala
Julia Siermala
Tommi Törnvall
Rene Roukala
Kalle Niemelä
Elias Nuorala
Jenni Ahokas
Petteri Priuska
Iivari Yliuntinen
Elias Valikainen
Matias Erkkilä
Arttu Untinen
Robert Salo
Teresa Kukko

10-11 v.

Niko Väyrynen
Matias Kauro
Ella-Maria Himanka
Jesse Kaila
Paavo Himanka
Emma Räihälä
Ere Kalaoja
Taina Siipola
Veeti Siurua
Teemu Liias
Janina Siira
Joona Siira
Henna-Riina Kokko
Venla Valikainen
Henrik Nuorala
Rebekka Roukala
Juuso Vuotila
Ville Roimela
Eveliina Roukala
Emmi Männistö
Roosa Niemelä
Ilona Haasiomäki
Tonya Siipola
Oskari Nivala
Filiina Sorjonen
Otto Komulainen
Jere Manninen
Jesse Manninen
Hermanni Hentunen
Fanni Niemelä
Jussi Letola
Jonna Nikupaavo
Sasu Sorjonen

12 v. ja vanhemmat

Kreetta Rahja
Jenni Mustakangas
Oona Haasiomäki
Hanna Nauha
Marleena Rönn
Anniina Koutonen
Teemu Siironen
Ida Väyrynen
Johanna Juhola
Linda Mård
Pinja Mård
Erika Nevanperä
Iina Heikkala
Juliska Tiinanen
Elmeri Hannula
Sini-Maria Stolp
Tiia Toivonen
Ilya Apasov
Tino Siipola
Ville-Veikko Alasimi
Petteri Niemelä
Melisa Manninen
Kalle-Markus Manninen
Joni Jaakola
Jonne Mustakangas
Heikki Untinen
Toni Siironen
Ursula Ylikoski
Tiia Törnvall
Maija Takalo
Nico Grundström
Ville Juusola
Tapani Kärjä
Janne Juusola
Iida Pelkonen
Joni Lankila
Timo Untinen
Kalle Roimela
Katri Mustola
Matias Petäistö