Seura-aapinen

SEURA-AAPINEN
Kalajoen Junkkarit haluaa tällä tiedotteella kertoa toiminnastaan. Tavoitteemme on tarjota monen lajin yleisseurana monipuolista, laadukasta ohjattua toimintaa myös kasvatukselliset periaatteet huomioiden ja kannustaa positiivisilla elämyksillä elinikäisen liikkumisen pariin. Lapselle ja nuorelle urheiluseuraan kuuluminen on arvokas ja tärkeä kokemus tarjoten mahdollisuuden elämyksiin ja kasvuun. Myös vanhemmille urheiluseura tarjoaa mielekästä ajanvietettä.
Junkkariurheilussa painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Niinpä tärkein lähtökohta on jokaisen mukanaolevan lapsen ja nuoren huomioiminen. Tähän pyrimme kouluttamalla jatkuvasti ohjaajia ja valmentajia.
Seuratoiminnassa tarvitaan monenlaista osaajaa. Tutustu seura-aapiseemme ja tuo oma panoksesi yhteiseen yritykseemme liikunnan hyväksi. Yhdessä toimien saavutamme parhaan tuloksen!
JUNKKARIHISTORIAA
Kalajoen Junkkarit on perustettu 19.1.1930. Voimistelu, yleisurheilu ja hiihto olivat ensimmäisiä seurassa harrastettuja lajeja. Myöhemmin mukaan tulivat muun muassa pyöräily, ammunta ja suunnistus. Jääkiekko eriytyi omaksi seurakseen 90-luvulla. Kuuluisin junkkariurheilija on Jussi Kurikkala, joka saavutti menestystä 30-luvulla. Yleisseurassa lajit ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa. Tällä hetkellä toimivia lajeja ovat hiihto, painonnosto, yleisurheilu ja suunnistus. Aikuisten kuntoliikunnasta vastaavat kuntojaosto ja koukkupolviklubi.
80-luvulla valmistui Hiihtomaja nykyiseen asuunsa täysin talkoovoimin. Talo on merkittävä kilpailukeskus ja tarjoaa upeat puitteet erilaisille juhlille. Naisjaosto vastaa Hiihtomajan toiminnoista pääosin häitä ja syntymäpäiviä järjestäen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kalajoen Junkkarit on Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) ja Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun(KepLi) jäsenseura. Lisäksi jokainen jaosto kuuluu lajiliittoonsa. Yhteistyö Kalajoen kaupungin kanssa toimii erinomaisesti. Kaupunki huolehtii liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja merkittävämmät kilpailut järjestetään yhteistyössä. Oppilaitosten ja päiväkotien kanssa pyritään tekemään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan, samoin muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Kalajoen Junkkarit on mukana 2-vuotisessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Liikunnan kehittämishankkeessa (LIKE-hanke). Seuraan on palkattu työntekijä, jonka tavoitteena on kehittää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kalajoen kaupungin liikunta- ja sivistystoimen kanssa. Hanke on aloittanut 1.3.2009 ja jatkuu vuoden 2011 alkupuolelle saakka.
SEURAN ORGANISAATIO
Kalajoen Junkkareiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä 8 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on toiminnan ja talouden suunnittelu ja toteutus. Jaostoissa on puheenjohtajan lisäksi sihteeri, rahastonhoitaja ja useampi jäsen. Toiminnot jaostoissa on jaettu toiminnan laajuuden mukaan, valmennuspäällikkö ja talkoopäällikkö löytyvät useimmasta jaostosta.
Tilipalvelu Erkki Olkkola vastaa seuran kirjanpidosta.

VUOSI-KOKOUS

2 x vuosi

Johtokunta

Puheenjohtaja + 8 jäsentä

Naisjaosto - - - Hiihtomajan toiminnot

Hiihtojaosto

Painonnostojaosto

Yleisurheilujaosto

Suunnistusjaosto

Kuntojaosto

Koukkupolviklubi

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota monipuolista, laadukasta ohjattua toimintaa myös kasvatukselliset periaatteet huomioiden ja kannustaa positiivisilla elämyksillä elinikäisen liikkumisen pariin. Tukea huipulle pyrkiviä nuoria urheilijoita valmennuksellisesti.
 • Lasten ja nuorten liikunnalla on suunnaton terveysvaikutus
 • Lasten ja nuorten monipuolinen liikunta on myös pohjana huippu-urheilulle
”Terve ruumis kaipaa liikuntaa. Reipas liikunta panee veren kiertämään nopeammin ja kaikki elimet toimimaan vilkkaammin. Siitä seuraa mieluisa hyvinvoinnin tunne, hyvä ruokahalu ja makea uni. Reipas liikunta vahvistaa lihaksia, sydäntä, keuhkoja ja kaikkia elimiä. Sen avulla koko elimistömme varttuu voimakkaaksi. Harrastamalla varsinkin kasvuvuosina monipuolista liikuntaa saamme ruumiimme kehittymään sopusuhtaiseksi. Terveellistä liikuntaa on ulkoilmassa suoritettu ruumiillinen työ, samoin kuin juoksu, soutu, uinti, hiihto, luistelu jne. Joka päivä käytän ainakin 1,5 tuntia reippaaseen liikuntaan ulkoilmassa.”
Lähde: Artturi Salokannel ja Severi Savonen. Suomen poikien ja tyttöjen oma terveysopas vuodelta 1940.
SEURATOIMINNAN TAVOITTEET
 • URHEILULLISET TAVOITTEET
Käytännössä pyrimme tarjoamaa kannustavan harrastusilmapiirin opettamalla lajien perustaitoja ja hieman hienouksiakin
Monipuolista kaikkia elinjärjestelmiä kehittävää harjoittelua biologiset herkkyyskaudet huomioiden
 • KASVATUKSELLISET TAVOITTEET
kasvattaa sosiaalisia ja hyvin ryhmässä toimeentulevia ihmisiä
sisäistää hyvät käytöstavat
sisäistää liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa
kasvattaa pitkäjänteisyyteen
OPERAATIO PELISÄÄNNÖT
Operaatio Pelisääntöjen tavoitteena on oppia keskustelemaan ja kuuntelemaan oman ryhmän väkeä – niin lapsia kuin aikuisiakin. Yhdessä löydetään pelisäännöt, joita ryhmässä noudatetaan, jotta pienet ja isot voivat olla tyytyväisiä lasten harrastukseen.
Seurassa toimivat ryhmät tekevät pelisäännöt kunkin lajikauden alkaessa.
SINETTISEURA
Sinettiseuroissa johtavana periaatteena on kaikista mukana olevista lapsista huolehtiminen. Hiihto ja painonnosto ovat lajiliittojensa Nuori Suomi-sinettiseuroja. Sinetti kertoo laadukkaasta toiminnasta ja myös velvoittaa seuraaviin lupauksiin;
 • Seurassa otetaan huomioon JOKAINEN lapsi ja nuori
 • Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus
 • Seurassa on kirjalliset pelisäännöt
 • Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja koulutusjärjestelmä
 • Seurassa on NuoriSuomi -materiaalit käytössä
YMPÄRISTÖOHJELMA
Luonto tarjoaa mahtavat puitteet liikkumiselle! Liikenne, varusteet ja peseytyminen ovat suurimpia ympäristön kuluttajia Seurassamme on tehty ympäristöpelisäännöt, joiden tarkoituksena on opastaa, kuinka jokainen meistä voi omalta osaltaan toimia ympäristöystävällisemmällä tavalla ja samalla jopa säästää rahaa!.
NÄITÄ ASIOITA ARVOSTAMME JUNKKAREISSA
Arvot ratkaisevat, miten ajattelemme ja toimimme. Ne määräävät, mitä pidämme tärkeimpinä asioina ja tavoitteina.
Perusarvojamme ovat;
 • positiivisuus
 • reilu peli
 • elämyksellisyys
 • monipuolisuus
 • tasa-arvo
  - seuran toiminnassa otetaan huomioon kaikki ikäluokat sekä molemmat sukupuolet
 • kasvatuksellisuus
  - toiminnassa otetaan huomioon lasten ja nuorten ikään liittyvät erityispiirteet ja korostetaan hyviä elämän arvoja
 • avoimuus
  - seura tiedottaa toiminnastaan avoimesti ja seuraan ovat kaikki tervetulleita
 • yhteistyökyky ja –halu
  - toiminta perustuu yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa
  (yritykset, yhteisöt, kaupunki, muut seurat)
 • vakaa talous
  - toiminnan perusta on vakaa talous
TALOUS
Tärkeimmät tulonlähteet ovat kaupungin toiminta-avustus, jäsenmaksut, talkootoiminnan tulot ja yrityssopimukset. Kuluerät vaihtelevat lajin mukaan koostuen pääosin osallistumismaksuista, lisensseistä sekä kilpailu- ja leirimatkoista. Jokainen jaosto vastaa taloudestaan varsin itsenäisesti.
Seuramaksun vastikkeena jäsenet saavat
 • oikeus osallistua vuosikokoukseen
 • Hiihtomajan punttisalin käyttöoikeus
 • erilaisten seuratapahtumien järjestäminen (päättäjäiset, kilpailut)
 • http://www.kalajoenjunkkarit.fi – sivuston ylläpito ja kehittäminen
 • koulutus (seura kustantaa valmentajien ja ohjaajien seuratoimintaan liittyvät koulutukset)
 • seuran yhteistyökumppanit löytyvät seuramme nettisivuilta. Seuraväeltä toivotaan näiden elintärkeiden kumppaneiden palvelujen käyttämistä
Seuramme jäsenmaksun suorittaminen on erinomainen tapa
tukea laajaa ja arvokasta työtämme lasten ja nuorten hyväksi.
SEURAN YHTEYSTIEDOT
Kalajoen Junkkarit
PL 86
85100 KALAJOKI

Puheenjohtaja
Juha Nivala
Hannilantie 13, 85100 Kalajoki
040-8610641

Jaostot

LISÄTIETOA SEURAMME TOIMINNASTA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME

http://www.kalajoenjunkkarit.fi

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!