Kunniajäsenet ja muut kunnianosoitukset

Kalajoen Junkkarien kunniajäsenet

Yleinen kokous voi kutsua kunniajäseniksi 60-vuotta täyttäneitä, aktiivisia ja/tai ansioituneita junkkarilaisia.

 

  1. Ensti Alasuvanto
  2. Uuno Himanka Kunniapuheenjohtajaksi 24.3.1992
  3. Matti Ojala
  4. Arvo Pahkala
  5. Kalle Heusala
  6. Yrjö Heusala
  7. Sulo Männistö
  8. Lauri Suni

20.8.1983 Kunniajäseniksi kutsutut

9. Rauni Kippola
10. Pekka Saari
11. Lauri Alasimi
12. Niilo Silvasti
13. Vilho Lankila
14. Heikki Ruhkala
15. Kalle Lankila
16. Hannu Peitso
17. Niilo Rahkola
18. Frederik Rahkola
19. Kustaa Saukko
20. Yrjö Himanka
21. Salli Harmaala
22. Nanni Ojala
23. Pentti Oura
24. Olavi Puskala
25. Vilho Jutila
26. Saima Siipola
27. Lilli Elomaa
28. Alpo Peltola
29. Eila Katajalaakso
30. Sakari Nikkarikoski
31. Aino Takkunen
32. Mauno Pehkonen
33. Helge Hämeenkorpi
34. Aate Alasimi
35. Alpo Penttilä
36. Armas Keiski
37. Toivo Juola
38. Veikko Yliuntinen
39. Erkki Yrjänä
40. Pentti Rahko
41. Osmo Vanhoja
42. Arvi Himanka
43. Risto Kalajo Kunniapuheenjohtajaksi 14.12.1987
44. Oiva Pajala
45. Martti Juola
46. Arvo Kippola
47. Mauno Kärjä
48. Seppo Jokivarto
49. Uuno Nuorala
50. Martti Kaarta
51. Toivo Isokääntä
 

 

12.12.1986 Kunniajäseniksi kutsutut

52. Aaro Aaltonen
53. Kaarlo Heikkinen
54. Niilo Juola
55. Veikko Isopahkala
56. Olavi Eilo
57. Olavi Nikkarikoski
58. Tuulikki Sammallahti
59. Heikki Matikka
60. Lauri Alasimi

14.12.1987 Kunniajäseniksi kutsutut

61. Heikki Matikka
62. Antti Räihälä
63. Frans A. Rahkola
64. Valtteri Joki-Erkkilä
65. Alma Kärjä
66. Toivo Alasuutari
67. Matti Rahkola
68. Aino Pajala
69. Tapio Keskitalo
70. Kaarlo Marttala
71. Pentti Kärjä
72. Uuno Pisilä

25.3.1992 Kunniajäseniksi kutsutut

73. Kalevi Pietiläinen
74. Kalevi Joensuu
75. Pentti Bäckman
76. Veijo Virta
77. Esa Saari
78. Mauno Alajoki
79. Pauli Roukala

1995 Kunniajäseniksi kutsutut

Aaro Alajoki
Eero Alasuvanto
Elmeri Forss
Pentti Gronoff
Leevi Haasanen
Salli Harmaala
Heikki Heikkilä
Martti Henttu
Arvi Heusala
Pentti Himanka
Risto Hongell
Heimo Isopahkala
Pentti Jaakola
Matti Joensuu
Uuno Joensuu
Toivo Junnikkala
Aate Juola
Antti Juola
Tauno Kantola
Paavo Kujanpää
Jouko Lahdenperä
Martti Lahdenperä
Vilho Lankila
Erkki Manninen
Paavo Manninen
Pentti Manninen
Reino Manninen
Väinö Nauha
Pekka Nikkarikoski
Erkki Nikupaavo
Kerttu Ojala
Alpo Peltola
Heikki Peltola
Reino Peltomaa
Unto Pisilä
Antti Rahkola
Eero Rahkola
Frans Rahkola
Kauko Rajala
Urpo Rajala
Leevi Roukala
Eero Saari
Erkki Saukko
Kauko Saukko
Paavo Saukko
Eelis Sihvo
Olavi Siipola
Urho Suvanto
Antti Takalo
Martti Tuura
Alpo Vetoniemi
Pentti Vetoniemi
Sauli Viitala
Alpo Virtala
Toivo Yli-Erkkilä
Veli Yliuntinen

1997 Kunniajäseniksi kutsutut

Olavi Himanka
Erkki Laitala
Torsti Kalliokoski
Aila Siirilä
Mikko Siirilä
Aarne Ojala
Kalervo Rajala

1998 Kunniajäseneksi kutsuttu

Juhani Ojala

1999 Kunniajäseneksi kutsuttu

Tauno Haataja

2005 Kunniajäseniksi kutsutut

Veikko Juola
Matti Bäckman
Pentti Räihälä
Ilpo Junnikkala
Kalevi Puusaari
Leila Kolppanen
Paavo Nikula
Antti Suni
Kauko Kokko
Pentti Nauha

2010 Kunniajäseniksi kutsutut

Aho Erkki
Ainali Pentti
Alasuvanto Timo
Apuli Hannu
Forss Liisa
Haapakoski Pentti
Haarala Markku
Himanka Eino
Honkela Veli
Isopahkala Heikki
Juola Sakari
Järvinen Lauri
Kantola Pentti
Kärjä Heikki
Lastikka Antti
Latukka Juhani
Marttala Unto
Mäkelä Eija
Mäkelä Raija
Niemi Juhani
Nikula Raimo
Nikunen Liisa
Ojala Eeva-Maija
Ojala Heikki
Okkonen Kaisa
Oksanen Väinö
Pajala Roope
Peltola Päiviö
Puurula Pentti
Rahkola Heikki        Kunniapuheenjohtaja
Salmela Sakari
Sarkkinen Pertti
Siipola Alpo
Suni Lassi
Virkkala Hannu